Raad van Toezicht

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Culemborg en omgeving
p/a Postbus 7
4100 AA  Culemborg

De heer drs. R.L. van Brakel
Voorzitter

De heer ir. M.H. Borgstein
Bestuurslid

De heer drs. B.J. Schuitemaker
Bestuurslid

Mevrouw mr. E.B. Wits
Bestuurslid

De heer ing. J.A. van Dijk MSc
Bestuurslid