Praktijkonderwijs


Presentatie: Entree onderwijs op het KWC <klik hier>Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs van Het KWC Culemborg bereidt leerlingen voor op een zelfstandige participatie in de maatschappij. De lessen richten zich op het bevorderen van zelfredzaamheid op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

Er wordt aandacht besteed aan:

• vergroten van de praktische vaardigheden
• bevorderen van de sociale redzaamheid
• voorbereiden op werk
• toeleiden naar werk en participatie

Wij streven ernaar om het onderwijs, waar mogelijk, in te richten op de vraag en behoefte van de leerling. Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces. Zij stellen met behulp van hun mentor leerdoelen op en volgen zo een eigen leerroute.


Stage

Voor de leerling biedt het stage lopen de gelegenheid om verschillende werksituaties, en alles wat daarbij komt kijken, mee te maken.

Uit eigen onderzoek blijkt dat succes op de arbeidsmarkt begint met het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Stages richten zich in eerste instantie dan ook op het aanleren van werknemersvaardigheden. Daarbij kennen de stages een logische opbouw zodat leerlingen zich stapsgewijs kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt.


Vier soorten stage

Het Praktijkonderwijs van het KWC onderscheidt vier soorten stages:
• interne stage
• snuffelstage
• vaste stage
• plaatsingsstage


Interne stage

De leerlingen van klas één en twee krijgen, naast de lessen arbeidsoriëntatie, interne stageopdrachten binnen school.


Snuffelstage

Leerlingen van klas drie lopen gedurende zes weken één dag per week snuffelstage in een bedrijf of instelling. Deze periode is vooral bedoeld om de leerlingen kennis te laten maken met de verschillende bedrijven en instellingen. De leerlingen doorlopen minimaal twee snuffelstages.


Vaste stage

Na de snuffelstage krijgen de leerlingen nu één vaste stagedag per week. Tijdens deze stageperiode kunnen leerlingen zich verder ontwikkelen in de gekozen beroepsrichting. Een stageperiode kan de duur hebben van ongeveer drie maanden tot maximaal een jaar. Bij wederzijdse tevredenheid en overeenstemming kan de leerling twee dagen per week stage lopen.


Plaatsingsstage

De plaatsingsstage begint met twee dagen per week en loopt op tot drie, maximaal vier dagen per week. Deze stage wordt bij voorkeur aangegaan bij een bedrijf of instelling waar de stageplaats kan worden omgezet in een arbeidsplaats, eventueel met een opleiding.


Begeleiding

Voorafgaand aan het stage lopen wordt door de school een stageovereenkomst opgesteld. Deze wordt door alle betrokken partijen ondertekend. De stagedocent onderhoudt de contacten met de stagegever. Na een stagedag vult de stagiair met zijn/haar werkbegeleider de stagebeoordeling in. De stagedocent bezoekt en beoordeelt de stagiair meerdere malen  per jaar. Een stagedocent staat altijd klaar voor gevraagd overleg. Een goede samenwerking tussen stagegever en school zien we als noodzakelijk om de leerlingen goed te kunnen begeleiden.


Aard van het werk

Onze leerlingen komen het best tot hun recht bij goed gestructureerde werkzaamheden, waarbij de volgende begrippen van toepassing zijn:
• assisterend
• overzichtelijk
• routinematig
• niet complex


Einddoel arbeidsmarkt

Het Praktijkonderwijs eindigt in het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt. Veelal krijgen zij een arbeidscontract bij de laatste stagegever. In sommige gevallen is het mogelijk dat de leerlingen na het verlaten van het Praktijkonderwijs naast het werk verder leren aan een R.O.C. Zij starten dan op niveau één. Dit is assistenten niveau.


Beroepsrichtingen

Leerlingen van het Praktijkonderwijs stromen uit in de volgende richtingen:
• Groenvoorziening
• Keukenwerkzaamheden
• Houtbewerking/meubelindustrie
• Verzorging
• Schoonmaakwerk
• Fabriekswerk/productie
• Winkelwerk
• Garagewerk
• Magazijn
• Bouw
• Metaalbewerking
• Vervoer
• Bestrating


Leren door doen!