Gezonde Schoolpleinen

Update gezonde Schoolplein
  • Er zijn meerdere subsidies binnen waardoor er groen licht is gegeven voor het realiseren van een nieuw en verbeterd schoolplein
  • (fase 1) Het achterplein gaat eerst een volledig sportcourt krijgen en ook bij de Gershwinhof wordt daar plaats voor gemaakt, dit zal rond de zomervakantie plaatsvinden.
  • (fase 2) Het voorplein krijgt een “groene” metamorfose, dit plan heeft een overlap met het achterplein.
  • (fase 3) De achterzijde van de school (techniekkant), waarbij we willen kijken hoe het daar aantrekkelijker wordt om te gaan zitten voor leerlingen.

Sneak preview:

    

    


Groet namens het gezonde schoolplein team
 

VNW/13 maart 2019


Vorig schooljaar zijn wij, een werkgroep van personeelsleden van het KWC, bezig geweest om ons te oriënteren op nieuwe, gezonde schoolpleinen, zowel op de locatie Gershwinhof als op locatie Beethovenlaan. Dit schooljaar willen we de eerste zichtbare stappen zetten om het plan ‘Gezonde schoolpleinen’ te realiseren.
Enkele bovenbouw leerlingen zijn voor hun profielwerkstuk (PWS) al begonnen met het inventariseren bij alle leerlingen en docenten, wat de wensen zijn omtrent een ‘gezond schoolplein’.
We hopen met de uitkomsten van deze profielwerkstukken en met behulp van een ontwerper een mooi ontwerp te maken voor de schoolpleinen op het KWC!