Gezonde Schoolpleinen

Update januari 2020
Vrijdag 27 september 2019 zijn de schoolpleinen van het KWC op een wervelende manier geopend. Alle leerlingen werden uitgenodigd om te komen naar de sportcourts op het achterplein van de locatie Beethovenlaan en op de locatie Gershwinhof. Tijdens de spetterende opening werden de leerlingen getrakteerd op een freestyle voetbalshow van Laura Dekker (nummer 2 van de wereld bij het Freestylevoetbal) en op een dansoptreden van Dans Studio Urban uit Culemborg.

Bij deze feestelijke opening waren ook vertegenwoordigers van de provincie Gelderland, gemeente Culemborg, Rabobank West-Betuwe, GGD Culemborg, ZoneParc, ELK Welzijn en basketbalvereniging Archipel aanwezig. 


    

Leerlingen maken in pauzes en tijdens tussenuren op beide locaties veelvuldig gebruik van de sportcourts op de pleinen. Dit vinden wij als school erg belangrijk en daarom zijn wij ook blij met het resultaat.

Het streven is om de schoolpleinen nu ook nog te voorzien van meer groen en meer zitgelegenheden, zodat buiten recreëren of les krijgen nog aantrekkelijker wordt.

    


Update gezonde Schoolplein

  • Er zijn meerdere subsidies binnen waardoor er groen licht is gegeven voor het realiseren van een nieuw en verbeterd schoolplein
  • (fase 1) Het achterplein gaat eerst een volledig sportcourt krijgen en ook bij de Gershwinhof wordt daar plaats voor gemaakt, dit zal rond de zomervakantie plaatsvinden.
  • (fase 2) Het voorplein krijgt een “groene” metamorfose, dit plan heeft een overlap met het achterplein.
  • (fase 3) De achterzijde van de school (techniekkant), waarbij we willen kijken hoe het daar aantrekkelijker wordt om te gaan zitten voor leerlingen.

Sneak preview:

    

    


Groet namens het gezonde schoolplein team

maart 2019


Vorig schooljaar zijn wij, een werkgroep van personeelsleden van het KWC, bezig geweest om ons te oriënteren op nieuwe, gezonde schoolpleinen, zowel op de locatie Gershwinhof als op locatie Beethovenlaan. Dit schooljaar willen we de eerste zichtbare stappen zetten om het plan ‘Gezonde schoolpleinen’ te realiseren.
Enkele bovenbouw leerlingen zijn voor hun profielwerkstuk (PWS) al begonnen met het inventariseren bij alle leerlingen en docenten, wat de wensen zijn omtrent een ‘gezond schoolplein’.
We hopen met de uitkomsten van deze profielwerkstukken en met behulp van een ontwerper een mooi ontwerp te maken voor de schoolpleinen op het KWC!