Nieuwsbrieven


Nieuwsbrieven basisonderwijs

Nieuwsbrief voor het basisonderwijs - nummer 15 - juni 2019

Nieuwsbrief voor het basisonderwijs - nummer 14 - januari 2019


Nieuwsbrieven ouder(s), verzorger(s)

Nieuwsbrief nieuwe brugklassers PrO 2019-2020

Nieuwsbrief PrO 2019-2020

Nieuwsbrief nieuwe brugklassers vmbo/h/v 2019-2020

Nieuwsbrief vmbo/h/v 2019-2020

Nieuwsbrief Jaargang 6 - nummer 14 - juni 2019
 

Bijlagen

Activiteiten en ouderbijdrage 2019-2020 KWC

Reglement schoolkosten 2019-2020 KWC

Flyer JuffrouwJulia

Flyer Open Leercentrum

Flyer Slim! brugklasversie

Flyer Slim!

Flyer typecursus

Informatie- en bestelflyer BYOD klas 1 en 2:

- Laptop

- Chromebook

VanDijk bestelbrief

 

Nieuwsbrief TTO

TTO Highlights 2017/2018 - juni 2018

 

 

 

 

 

 

VNW/juli 2015