KWC voor ouders


Ouders kunnen meedenken en meedoen op het KWC. Er zijn klankbordgroepen over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld tweetalig onderwijs. Via de medezeggenschapsraad (MR) kun je als ouder je stem laten horen en bij het reilen en zeilen op school betrokken zijn. Het gaat dan vooral over de participatie in het kader van de WMO: De wet medezeggenschap in het voortgezet onderwijs. 

Ook is er een ouderraad (OR). Die bespreekt veel uiteenlopende schoolzaken, gezien vanuit kind- en ouderbelang. De OR-leden bespreken deze zaken met elkaar, maar ook met de directie en met docenten. De directie woont altijd een deel van de OR-vergadering bij. Dit bevordert een voortdurend contact en ook betrokkenheid en invloed van ouders bij het schoolbeleid. De OR is ook in de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigd.