Rookbeleid KWC


Per 1 januari 2014 is de gehele school, het schoolplein en de directe omgeving van de gebouwen rookvrij voor ALLE LEERLINGEN.

Op het KWC hebben we nagedacht over roken. Dat het een ernstige verslaving is, mogen we wel bekend veronderstellen. Dat het juist bij jonge mensen heel belangrijk is om het roken te ontmoedigen, is misschien iets minder bekend. Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger een roker begint, hoe moeilijker het voor hem/haar zal zijn om ooit weer te stoppen. Bij onze leerlingen valt dus de grootste winst te behalen met het ontmoedigingsbeleid in termen van levensverwachting en kwaliteit van leven. Dat roken zeer schadelijk is voor de gezondheid - longen, oren, hart en bloedvaten, wondgenezing en vruchtbaarheid- zelfs van de zogenaamde “meerokers”, is inmiddels ook wel algemeen bekend. Daarom nemen we onze verwantwoordelijkheid als school voor de leefomgeving van onze leerlingen en zijn we - na een traject van twee jaar- sinds 1 januari 2014 een rookvrije school.

 

Overtreding regel
Wanneer leerlingen toch de regel van niet roken overtreden, zal in eerste instantie een sanctie in de vorm van corveewerk buiten schooltijd worden opgelegd. Ouders worden hierover geïnformeerd via een emailbericht. Corvee wordt opgelegd na de eerste en tweede waarschuwing. Na de derde waarschuwing wordt contact opgenomen met de ouders over het gedrag van het kind en wordt in overleg een aanpak afgesproken. Maar we hopen natuurlijk dat het zover niet hoeft te komen.