Raad van Toezicht

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Culemborg en omgeving
p/a Postbus 7
4100 AA  Culemborg

De heer drs. R.L. van Brakel
Vo
orzitter

De heer M.H. Borgstein
Bestuurslid

De heer drs. B.J. Schuitemaker 
Bestuurslid

Mevrouw mr. E.B. Wits
Bestuurslid