Kwaliteit


De leerlingen in alle opleidingen van het KWC presteren geweldig als het gaat om eindexamenresultaten. In het vmbo zijn de slagingspercentages al jarenlang 100% en daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde. Ook in havo en vwo presteren leerlingen op of boven het landelijk gemiddelde. Voor 2017-2018 waren de slagingspercentages als volgt:

Basisberoepsgerichte Leerweg           100%

Kaderberoepsgerichte Leerweg          100%

Theoretische Leerweg                        89%

HAVO                                               93%

VWO                                                89%

Wat is het slaagpercentage van het KWC in 2017-2018?

Wat was het slaagpercentage van het KWC de afgelopen jaren?


 

Schoolklimaat en veiligheid

Veiligheid en het schoolklimaat zijn belangrijke succesfactoren voor goede prestaties. Zowel de leerlingen als de ouders zijn gemiddeld meer dan tevreden over het schoolklimaat op het KWC dan landelijk in vergelijkbare metingen. De score op de beleving van een veilige school is zelfs buitengewoon hoog!

De resultaten voor 2018-2019:

 

Schoolklimaat

Veiligheid

Gershwinhof

7.1

9.3

Beethovenlaan

7.2

9.5