Kwaliteit


De leerlingen in alle opleidingen van het KWC presteren geweldig als het gaat om eindexamenresultaten. In het vmbo zijn de slagingspercentages al jarenlang 100% en daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde. Ook in havo en vwo presteren leerlingen op of boven het landelijk gemiddelde.

Wat is het slaagpercentage van het KWC in 2015-2016?

Wat was het slaagpercentage van het KWC de afgelopen jaren? 

Tevredenheid

Een goede sfeer op school is de belangrijkste succesfactor voor goede prestaties. Zowel de leerlingen als de ouders zijn gemiddeld meer tevreden over de sfeer op het KWC dan landelijk in vergelijkbare metingen. Eén keer per twee jaar wordt de tevredenheid gemeten in beide groepen. De resultaten van 2014:

Leerlingen over de sfeer op het KWC

KWC: 7.9

Landelijk: 7.3

Ouders over de sfeer op het KWC

KWC: 8.0

Landelijk: 7.7

 

De inspectie van het onderwijs gaat werken met een nieuw kader voor de beoordeling van scholen. Hieronder volgt het overzicht van de resultaten van het KWC, samengevat voor de jaren 2011 tot en met 2013 volgens dat nieuwe toezichtkader.

 

Vmbo basis

Vmbo kader

Vmbo tl

havo

vwo

Bovenbouw succes

Boven de
norm

Ruim boven
de norm

Ruim boven
de norm

Boven de
norm

Boven de
norm

Examencijfers

Boven de
norm

Boven de
norm

Boven de
norm

Onder de
norm

Boven de
norm

Verschil cijfers school/centraal examen


Gering


Gering


Gering


Gering


Gering


Het aantal leerlingen dat zich op een hoger niveau bevindt dan het advies van de basisschool is in alle afdelingen van het KWC boven de norm evenals de snelheid van doorstroom in de onderbouw. De examencijfers in het havo laten in de genoemde jaren wel een stijgende lijn zien. Er wordt echter hard gewerkt om ook op deze indicator de resultaten boven de norm te krijgen.