Motorische begeleiding          INLEIDING

Op onze school vinden wij het belangrijk dat onze leerling zich goed voelt, zowel emotioneel als lichamelijk. Als docenten bewegingsonderwijs proberen wij hieraan bij te dragen, in de gymlessen en daarbuiten. We geven hierbij de route aan welke wij volgen als een (beweeg)docent een motorische achterstand signaleert en welke mogelijkheden u als ouder heeft bij een motorische hulpvraag mbt de leerling. 

ROUTE
 

STAP 1: De docent lo ziet een leerling die motorisch niet mee kan komen met de rest van de groep. Motorische ondersteuning is gebaat bij deze leerling (SIGNALEREN)

 

STAP 2: De docent neemt contact op met thuis om signalering en hulpvraag te delen (CONTACT THUIS).

 

Stap 3: De mentor wordt hierover ingelicht

 

Stap 4: Indien ouders geinteresseerd zijn in kinderoefentherapie dan kunnen ze uiteraard zelf iemand daarvoor in de hand nemen. Echter kunnen ze ook gebruik maken van de diensten van Harry de Groot. Contact kan direct of via docent bewegingsonderwijs verlopen.


Belangrijk: geadviseerd wordt om goed te informeren bij de zorgverzekeringsmaatschappij of de lessen kinderoefentherapie vergoed kunnen worden.

Iedere verzekerde onder de 18 heeft recht op 18 behandelingen fysiotherapie/oefentherapie vanuit de basisverzekering, dit is wettelijk bepaald. Hier zijn dan ook geen uitzonderingen op. Wanneer er sprake is van aanvullende verzekering, dan komt dit aantal behandelingen bovenop de basisverzekering.


MOGELIJKE INDICATIES:

  • Kinderen die niet mee kunnen komen in de gymles
  • Kinderen die geen plezier beleven aan spelen en bewegen (met andere kinderen)
  • Kinderen die heel onzeker zijn over de wijze waarop zij bewegen
  • Kinderen die heel angstig zijn in bewegingssituaties (angst voor hoogte, vallen, over de kop gaan, spelen met andere kinderen)
  • Kinderen die onhandig zijn, houterig bewegen
  • Kinderen die vaak dingen omstoten, laten vallen

Kinderoefentherapie (KOT) bedoeld voor kinderen die niet mee kunnen komen en/of geen plezier hebben bij sport-, spel- en beweegactiviteiten.

KOT is gebaseerd op de stimulatie van de motorische ontwikkeling bij kinderen met motorische problemen of motorische ontwikkelingsachterstand. Door spelenderwijs de te verbeteren vaardigheid te oefenen leert de leerling de vaardigheid op een leuke manier meer eigen te maken. Hierbij wordt het niveau van de oefening afgestemd op het niveau van de leerling, met als doel succeservaring en meer plezier in bewegen.

 

Binnen de gymlessen

Binnen de gymlessen zetten we onze expertise als gymdocent in. Dit betekent dat we de leerlingen elke les een helder lesdoel geven en gedifferentieerd lesgeven. Hierbij worden de leerlingen ieder op eigen niveau uitgedaagd.

Als gymdocenten gaan we regelmatig gesprekjes aan om een leerling te wijzen op sportverenigingen of geven tips bij het lopen en rennen. Bij een blessure vragen we in de meeste gevallen aan leerlingen om een blessure herstel notatieformulier in te vullen om te kijken wat de leerling juist wel kan doen om het herstel te bevorderen. Deze mag ook uit eigen initiatief ingevuld worden wanneer een leerling een blessure heeft.
 

Gezondheidsproject in klas 2 H/V

Daarnaast doet onze school mee aan het project IRun2BFit waarbij biologie, mentoruur en bewegingsonderwijs samenwerken. De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar fitheid, gezondheid en lijfstijl. Een lijfstijl die hem of haar past. Dat is het doel van IRun2BFit! Met een vakoverstijgend programma op school laat IRun2BFit de leerling in acht weken ervaren hoe het voelt als hij of zij gezond leeft en een (nog) betere conditie krijgt.
 

XL2M

Voor onze leerlingen is het mogelijk om deel te nemen aan Project XL2M.

Project XL2M werkt via drie peilers voor een gezonde leefstijl: bewegen, voeding en psychosociaal welzijn. Dit naschoolse project heeft als doel zelfredzaamheid in gewichtsbeheersing bij de leerlingen te bewerkstelligen.

Meer informatie kunt u vinden onder het tabje Informatie van het openbare web.

 

VNW/augustus 2017