IRun2BFit havo en vwo klas 2 - Editie III

Het beweegproject voor de tweede klassen havo en vwo heet IRun2BFit en vindt plaats vanaf april 2018!

Klas 2: vakoverstijgend project, duur 8-10 lesweken tijdens de lessen biologie, bewegingsonderwijs en begeleidingsuur.

Klas 3+ en personeel en ouders: vrijwillige deelname aan eindrun: Loop door Houten op 8 juni 2018
 


We gaan samen voor een fitte leefstijl! Met leerlingen, ouders en personeel! Dit past heel goed in onze ‘Gezonde school’!


IRun2BFit is een leuke belevingstocht voor jongeren waarbij ze hun eigen lijfstijl ontdekken. Door het uit te proberen en te ervaren wordt de eigen keuze bekrachtigd. Elke week van IRun2BFit staat in het teken van een thema over 'jouw lijfstijl'. 

IRun2BFit richt zicht op jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs vmbo, havo en vwo in de leeftijd 12 - 16 jaar. Onze school kiest voor het tweede leerjaar havo en vwo, we doen dit jaar voor de tweede keer mee in deze klassen!
Wij willen naast goed onderwijs de leerlingen ook de energie meegeven waardoor ze de uitdagingen van het leven aankunnen. Dan is IRun2BFit een goede partner!


IRun2BFit is een schoolprogramma van ongeveer acht weken waarin 'leren en doen' vakoverstijgend plaatsvindt. De basis wordt wekelijks gelegd bij de lessen biologie (één lesdeel per week), lichamelijke opvoeding (twee lesdelen per week) en door mentoren (één lesdeel per week). Het concept is goed inpasbaar in het schoolprogramma en curriculum. Docenten kunnen er gelijk mee aan de slag en er is voldoende ruimte om het eigen lesmateriaal te integreren.

 


We gaan van start met een sportieve feestelijk aftrap – KICK-OFF - en we sluiten spectaculair af met de deelname aan een sfeervol groot regionaal loopevenement.
 

LOOP DOOR HOUTEN: VRIJDAG 8 JUNI 2018 OM 18.00 UUR!
 

 

 


 VNW/september 2017