KIES


Wat houdt KIES in? KIES staat voor Kind in een Scheiding. 

 

Informatie voor jongeren
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Waar je wel voor kunt kiezen is jouw beste manier om moeilijke dingen te verwerken en hoe je met lastige situaties omgaat. Bij KIES praten we over: wat jij lastig vind - hoor je hoe anderen daar mee omgaan - oefenen hoe je iets kunt vertellen – de scheiding proberen te begrijpen - jezelf proberen te begrijpen. Dat doen we door praten, spel, toneel, schrijven, enzovoort.

Wil je praten over de scheiding, korter of langer geleden? Wil je horen hoe anderen ermee omgaan? Kun je er al goed mee omgaan en heb je tips voor anderen? Mag je van je ouders naar KIES? Geef je dan op.


Informatie voor ouders
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze en hoe ze omgaan met de veranderde situatie is heel verschillend. Bij KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden bij de scheiding. Onderzoek door de Universiteit van Utrecht heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en het contact met ouders verbetert. 

Na de herfstvakantie start er een KIES-groep voor leerlingen van klas 2 Basis en Kader. Er zijn zes á zeven bijeenkomsten van één uur. De bijeenkomsten zijn op de dinsdagmiddag na het vierde lesuur en starten om 14.00 uur. Er is plaats voor acht deelnemers. 

Als u uw kind wilt laten deelnemen aan KIES dan kunt u uw kind aanmelden tot 10/10/2015 bij de schoolmaatschappelijk werker mevrouw H. van Donselaar: DRH@kwc-culemborg.nl

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een toestemmingsverklaring. Aan deelname voor KIES zijn geen kosten verbonden.

 

 

VNW/13 juli 2015