Examenvrees & Faalangst


Training Beter Omgaan met Examenvrees

De Training Beter Omgaan met Examenvrees is een training van 4 bijeenkomsten van een uur voor de leerlingen uit de examenklassen TL, Havo en Vwo (en eventueel uit de voor-examenklassen; examenleerlingen hebben voorrang).

Examenvrees is een vorm van ‘cognitieve faalangst’. Cognitieve faalangst kan je ervaren bij bepaalde taken die je jezelf ten doel stelt of die je moet uitvoeren. Een taak kan zijn: het leren van woordjes of het reproduceren van de leerstof. Faalangst kan dan de kop opsteken, je bent bang om te mislukken, om fouten te maken.

Faalangst heeft o.a. te maken met negatieve denkpatronen. Je kunt bijvoorbeeld denken “het gaat mij toch niet lukken” of “zal je zien dat ik alles straks weer vergeten ben“. Dit kan gepaard gaan met allerlei lichamelijke verschijnselen zoals zweethanden, gespannen spieren en/of een versnelde ademhaling.

Tijdens deze training krijg je handvatten om:

 • minder negatief te denken.
 • je meer ontspannen te voelen voor of tijdens een tentamen of toets.

De training is bedoeld voor leerlingen die erg tegen de aankomende tentamens en examens op zien.

De examenvreestraining vindt plaats in twee rondes van elk vier bijeenkomsten, in een lokaal op het KWC. De data worden via de e-mail bekend gemaakt.

Voor de training kunnen we maximaal 12 personen toelaten. Stuur het aanmeldformulier naar het volgende e-mailadres: bgm@kwc-culemborg.nl. De training kost 25 euro per persoon.

Aanmeldformulier Training Beter Omgaan met Examenvrees

 

 

Training Beter Omgaan met Faalangst

Elk jaar organiseert het KWC een Faalangstreductietraining voor leerlingen tussen de 11 en 15 jaar oud. Onderzoek laat zien dat 12 procent van de leerlingen last heeft van faalangst. Dit probleem zorgt ervoor dat leerlingen onder hun niveau presteren en de schooltijd ervaren als zwaar. Hier willen wij, als school, wat aan doen.

Cognitieve faalangst

Cognitieve faalangst doet zich voor bij bepaalde taken die je jezelf stelt: je bent bang ergens in te mislukken. Bijvoorbeeld voor een mondelinge of schriftelijke toets. Zodra zo’n taak voorbij is, verdwijnt ook de faalangst. De angst keert echter weer terug wanneer je voor dezelfde taak staat. Als angst niet gekoppeld is aan bepaalde taken of opdrachten, is er geen sprake van cognitieve faalangst, hoewel het er soms op kan lijken. Onder faalangst wordt dus simpelweg verstaan: de angst om te falen. Dit is op zich niet negatief, ieder mens is tot op zekere hoogte bang om te falen. Bij faalangst is er echter sprake van irrationele angst, die niet in verhouding staat tot de gestelde taak of opdracht.

Als iemand last heeft van faalangst gaat vaak het hart sneller kloppen en neemt de bloed- en zuurstoftoevoer naar armen, handen, benen en voeten toe. Daardoor krijg je warme of koude handen en begin je te zweten. Andere lichamelijke verschijnselen zijn verkramping van de maag, droge lippen en trillen of bibberen. Versnelde ademhaling of vaker naar het toilet moeten kunnen ook verschijnselen zijn van faalangst.

Signalen en kenmerken van faalangst bij jongeren kunnen zijn:

 • Vaak lichamelijke klachten en reacties zoals hoofdpijn, buikpijn en gespannen in hun lijf zitten
 • Veel behoefte aan feedback en erkenning
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Sterke reactie op negatieve feedback
 • Perfectionistisch
 • Vermijden van prestaties
 • Onzeker bij nieuwe opdrachten
 • Negatieve studiehouding
 • Gaan er vaak vanuit dat ze een toets slecht gaan maken
 • Heel veel en lang leren of het leren juist lang uitstellen

Inhoud van de training in het kort:

 1. Oefeningen die het negatieve denkpatroon en verwachtingspatroon van de jongere probeert te doorbreken.

Bijvoorbeeld; als je elke keer bij een toets denkt “het zal wel weer een onvoldoende worden“ en “ik krijg vast een black-out “ zal dit je resultaten negatief beïnvloeden. Hierdoor zal de faalangst zich weer verergeren. De negatieve overtuigingen worden hardnekkiger etc etc. Dit irrationele denkpatroon proberen we te doorbreken d.m.v. het G-denken . Dit is een methode uit de cognitieve psychologie.

 1. Ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen. Hoe zorg je dat je je lijf kunt ontspannen en je ademhaling tot rust kan brengen.

Korte oefeningen voor op school maar ook voor thuis, bijvoorbeeld om beter in te kunnen slapen.

 1. Presentatieoefeningen

Leren om voor een groep een presentatie te geven. We gaan concreet aan de slag met de moeilijkheden die je daarbij tegenkomt. Zoals van de zenuwen niet uit je woorden komen, de groep niet aan durven kijken of last hebben van de overtuiging dat iedereen je zeer kritisch bekijkt.                                         

Interesse?

De training vindt plaats in een lokaal op het KWC en wordt gegeven door twee trainers van het KWC.
Er zijn 6 bijeenkomsten van 60 minuten.

Data training: nog te bepalen.

Voor de training kunnen we maximaal 12 personen toelaten. Stuur het aanmeldformulier naar het volgende e-mailadres: bgm@kwc-culemborg.nl. Er wordt een eigen bijdrage van 25 euro gevraagd.

Aanmeldformulier Training Beter Omgaan met Faalangst

 

                                   

 

RSB/19 dec 2017