Expeditie Zwerfafval
 

Leerlingen onderzoeken gevolgen zwerfafval
 

Culemborg, 25 juni 2015. In juni hebben VWO 3-leerlingen van het KWC deelgenomen aan het project Expeditie Zwerfafval, aangeboden aan de school door gemeente Culemborg. Tijdens dit project leerden ze hoe zwerfafval uiteindelijk kan eindigen in de plastic soep in de oceanen. Tijdens gastlessen en eigen onderzoek leerden ze veel over deze actuele problematiek.

Als ‘junior-onderzoekers’ kregen leerlingen echte klanten met een onderzoeksvraag toegewezen, zoals Waterschap Rivierenland, Team Wijkbeheer van Gemeente Culemborg en de Plastic Soup Foundation.  Voor deze klanten gingen zij onderzoek verrichten, waar veldwerk een onderdeel van was. Sommige groepjes onderzochten welk afval en hoeveel afval er op bepaalde locaties lag. Anderen hebben volwassenen en jongeren geïnterviewd of geobserveerd.  Zij verwerkten de verkregen resultaten in een rapport en bedachten aan de hand van deze resultaten zelf oplossingen voor de klant. 

Conclusie: meer prullenbakken en voorlichting nodig
Tijdens de laatste bijeenkomst waren onder andere de klanten en wethouder Huub van Oorschot aanwezig. De leerlingen presenteerden aan hen de uitkomsten van hun onderzoek. Opvallend was dat vrijwel alle groepjes aangaven dat er te weinig prullenbakken waren, of dat de aanwezige prullenbakken vol waren. Iedereen pleitte dan ook voor meer prullenbakken. Ook werd het belang van goede voorlichting op lagere scholen en middelbare scholen vaak genoemd. Minder vaak zoeken de leerlingen oorzaak en oplossingen in het (veranderen van) gedrag van de ‘weggooiers’. De klanten gingen daarover de discussie aan met de leerlingen. 

Vier blikvangers geplaatst
Naar aanleiding van de uitkomsten zijn door team Wijkbeheer van Gemeente Culemborg vier blikvangers geplaatst op de zogeheten snoeproutes van het Chopinplein naar het KWC en Lek en Linge.
De drie initiatiefneemsters van het project: Adrieke van Herk, Lonneke Crusio en Grietje Holleman, zijn trots op de resultaten van de leerlingen. Zij zijn ook zeer enthousiast over de directe aanpak van team Wijkbeheer met het aanschaffen en plaatsen van de blikvangers.    

Effect op de plastic soep
In de tussentijd groeit de plastic soep groter en groter. Jaarlijks belandt er wereldwijd meer dan vijf ton plastic van het land in zee. Omgerekend zijn dat 15 volle tasjes plastic per meter kustlijn. Veel leerlingen waren nog niet bekend met de grootsheid van dit probleem en de gevolgen hiervan voor het milieu, dier en de mens. Gelukkig hebben diverse leerlingen aangegeven dat hun ogen geopend zijn door deel te nemen aan project ‘Expeditie Zwerfafval’. De initiatiefneemsters gaan door met het project, waarbij zij nóg meer focussen op wat je zélf kan bijdragen aan het voorkomen van meer plastic soep.
 

 

VNW/29 juni 2015

 
 

Plastic Madonna begint bij het KWC


Op het KWC, locatie Beethovenlaan, staat de komende tijd bij de ingang een oranje inzamelbak voor plastic flesjes. De verzamelde petflesjes zullen gebruikt worden voor een kunstwerk bij de Olympische Spelen in 2016 op het strand van Rio de Janeiro.

Kunstenaar Peter Smit is zeer begaan met de problematiek rondom zwerfafval en plastic soep. Om hier aandacht voor te creëren gaat hij van gerecyclede petflessen een plastic madonna maken. De voedende madonna staat voor de kringloop waar het plastic afval in terecht komt.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen een flesjes van straat oprapen en in deze bak stoppen.

Dat de oranje bak op het KWC staat, is in het kader van het project Expeditie Zwerfafval. Leerlingen uit VWO 3 zijn onderzoek aan het doen voor lokale opdrachtgevers rondom zwerfafval problematiek. Na een introductieles zijn ze veldwerk gaan voorbereiden en uitvoeren. Momenteel zijn ze bezig met het verwerken van hun verzamelde data en gaan ze op basis daarvan een oplossing bedenken voor hun opdrachtgever. Op dinsdag 16 en vrijdag 19 juni zullen zij hun onderzoeksresultaten presenteren aan hun opdrachtgevers.

Dit project is een initiatief van Edublik, A3ke projectadvies en Crusio doet en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Culemborg.

 

reis van een plastic flesje

https://www.youtube.com/watch?v=TsfcEoeNY74&feature=player_detailpage&list=PLOqadEQKIYQp7Wnd6GnqRkf8glDCEBL9Y

 

uitleg project plastic madonna

https://www.youtube.com/watch?v=iPy5y0DqaQU

  VNW/15 juni 2015