Agora op het KWC


Agora. Een prachtig onderwijsconcept waar iedere school met coaches en leerlingen een eigen unieke invulling aan kan geven. Vol trots delen wij hoe we dit op het KWC vormgegeven hebben.

De ruimte 
Al bijna 110 leerlingen doen op het KWC in Culemborg mee met volledig autonoom leren bij Agora. Als je de Agora ruimte binnenloopt, zie je leerlingen van verschillende leeftijden (10–18 jaar), verschillende niveaus (vmbo - gymnasium) en verschillende regio’s (Tiel-Utrecht) door elkaar zitten, wat resulteert in samenwerking en vriendschappen van ouderejaars vwo tot eerstejaars vmbo.

Iedere leerling heeft zijn eigen werkplek gebouwd. Je ziet tekentafels, een zelfgebouwd mini-huis, hoogslapers, bureaus bespoten met airbrush of geupgrade met draken-poten,
-huid en -staart. 
 

Op Agora ontwerp je je eigen werkplek. Het is je eerste
challenge op Agora. Daarna ga je ook daadwerkelijk
je eigen werkplek in elkaar timmeren.

Autonoom leren 
Agora leerlingen geven hun eigen leerroute vorm met bijzondere projecten, genaamd challenges. Deze challenges doen leerlingen alleen, met andere leerlingen, een expertcoach of contacten buiten de school.  
 
Denk bijvoorbeeld aan een wetenschappelijke demonstratie hoe een mini-vuurtornado ontstaat door drukverschillen in de lucht. Of het live interviewen van diverse radiozenders over hoe zij luisteraars aan zich binden. Andere leerlingen organiseerden een gezamenlijke opruimactie ‘Plastic langs de Lek’ en bezochten de Avri afvalinzameling met al hun verzamelde afval. Ondertussen wordt een documentaire gemaakt waarin de Koreaanse cultuur wordt uitgelegd aan de hand van eigen videobeelden van een live Koreaans popconcert. Iedere leerling werkt zo aan zijn eigen leervraag en leerproces. 
 
De voorbereiding, planning, uitvoering, resultaten, presentatie en evaluatie houdt iedere leerling zelf digitaal bij in het programma ‘Challenge Monitor’. Zo ontwikkelen leerlingen hun vaardigheden en (zelf)kennis, die bijgehouden worden in het programma ‘Voortgangs Monitor’. 
 

De 5 werelden van Agora 
Bij Agora kijk je naar ieder onderwerp of leervraag vanuit één van de vijf Agora werelden:  
maatschappelijk, sociaal ethisch, wetenschappelijk, spiritueel en artistiek. 
Deze werelden zijn gekoppeld aan de kerndoelen die iedere leerling op de middelbare school moet leren. Meer informatie over de vijf werelden van Agora is te vinden op  www.agoraonderwijs.nl.
 
In deze Agoriaanse setting wordt iedere leerling door een Agoracoach begeleid in zijn/haar ontwikkeling, als voorbereiding op een leven in onze nog onbekende toekomstige samenleving.